احكام نماز شب

1) نماز شب مجموعاً یازده ركعت می‌باشد كه ده ركعت آن هر دو ركعت به یك سلام خوانده می‌شود و یك ركعت به یك سلام.
هشت ركعت از یازده ركعت را باید به نیّت نماز شب و سپس دو ركعت دیگر به نیّت نماز شَفع و آنگاه یك ركعت نماز وَتر، كه با فضیلترین نماز شب، نماز وَتر و شَفع است و دو ركعت شَفع برتر از وَتر است.


2) نافله شب پیش از نماز صبح خوانده می‌‏شود. و وقت آن بعد از گذشتن از نصف شب، به مقدار خواندن یازده ركعت نماز شب است. ولى احتیاط آن است كه قبل از فجر اول نخوانند، مگر آن كه بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند، كه‏ در این صورت مانعى ندارد.
 

3) برای نماز شب می‌توان به نماز شَفْع و وَتر اكتفا كرد، بلكه هنگام تنگی وقت می‌توان تنها به نماز وتر اكتفا نمود.

4) وقت نماز شب از نیمه شب (ساعت 12 نیمه شب) تا فجر صادق است. و هنگام سحر از سایر مواقع بهتر (پُر فضیلتتر) است و تمامی ثلث آخر شب سحر محسوب می‌شود. و افضل از آن خواندن نماز شب نزدیكی‌های سحر خوانده شود.

5) جایز است انسان نماز شب را نشسته بخواند حتی در حال اختیار.
ولی اگر می‌خواهد نشسته بخواند بهتر آن است كه هر دو ركعت نشسته را یك ركعت ایستاده حساب كند. بنابراین باید هشت بار دو ركعت نشسته و هر دو ركعت به یك سلام كه جمعاً شانزده ركعت می‌شود به نیت نماز شب بخواند و دوباره دو ركعت هر دو ركعت به یك سلام به نیت نماز شفع و دو بار یك ركعت هر یك ركعت به یك سلام به نیت نماز وتر، ولی در حال اضطرار و مریض همان یازده ركعت كفایت می‌كند.6) مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، مى‏تواند آن را در اول شب بجا آورد.

7) جوانی كه می‌ترسد خواب بماند و نماز شب از او فوت شود می‌تواند نماز شب را پیش از نیمه شب (ساعت 12 نیمه شب به بعد) بخواند.

8) كسانی كه برای خواندن نماز شب بعد از نیمه شب عذری دارند مانند پیر مردان و یا كسی كه از سرد شدن هوا می‌ترسد و یا از جنب شدن در خواب می‌ترسد ... می‌توانند نماز شب را قبل از نیمه شب بخوانند.

9) خواندن سوره در ركعتهای نماز شب لازم نیست و می‌تواند فقط به خواندن سوره حمد اكتفا كند. (گرچه با سوره فضیلت دیگرى دارد) هم چنین قنوت در ركعتهای دوم مستحب است و می‌تواند بدون قنوت بخواند.

10) نماز وَتر یك ركعت است و می‌شود آن را بدون قنوت به جا آورد.

11) لازم نیست همه یازده ركعت را در یك مجلس بخواند، بلكه می‌تواند در دو سه نوبت بخواند، بلكه تفریق افضل است، همان طور كه رسول خدا تهجد می‌كرد.

12) مستحب است كه نماز شب را بلند بخواند تا اگر از خانواده‌اش كسی می‌خواهد برای به نماز شب برخیزد بیدار شود.
بدیهی است كه استحباب بلند خواندن نماز شب در جایی است كه امن از ریا و سُمعه باشد و اگر خدای ناخواسته خوف ریا و سُمعه در بلند خواندن باشد باید آهسته بخواند.

13) بعد از فراغ از نماز شفع خواندن دعاى «الهى تعرض لك فى هذا اللیل المتعرضون ...» مستحب است كه در مفاتیح در اعمال شب نیمه شعبان آمده است.

14) مستحب است كه انسان در قنوت آن از خوف خدا گریه كند و اگر گریه‏اش نیاید تباكى كند؛ یعنى انسان حالت گریه را به خود بگیرد.

15) مستحب است در قنوت نماز (وتر) براى چهل تن، از مؤمنان چنین دعا (كه كسى كه براى چهل مؤمن دعا كند دعایش مستجاب مى‏شود) كند: (اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلاٰن) و به جاى كلمهٴ (فلان) مؤمنى را نام ببرد. و مستحب است، در قنوت، هفتاد بار استغفار كند، در حالى كه دست چپ خود را بلند نموده و با دست راست، استغفار را مىشمارد: (اَسْتَغْفِرُاللهَ رَبّی وَ أتوبُ إلَیْهِ) گرچه صد بار بهتر است. همچنین مستحب است، هفت بار بگوید: (هٰذٰا مَقٰامُ العٰائِذِ بِكَ مِنَ النٰارِ) و سیصد بار بگو: (اَلْعَفْو) و اگر كلمات (اَلْعَفْو) را به یكدیگر متصل كند بهتر است، و آخر كلمه را به فتحه بخواند: (اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ ...).

16) می‌توانید در قنوت نماز وَتْر با استفاده از تسبیح یا (با انگشت دست راستتان) چهل مؤمن را به اینگونه دعا كنید: مثلاً ( اللّهمَّ اغْفِرْ لِرُوح الله الخمینى و ...).

17) در نماز مستحب، شك میان ركعت اول و دوم، نماز را باطل ‏نمی‌‏كند و نمازگزار می‌‏تواند تصمیم بر هر كدام بگذارد.

18) انجام كم و زیادهاى اشتباهى در نماز مستحب، سجده سهو ندارد.

19) می‌توان نماز شب را کوتاهتر و خلاصه‌ تر نیز خواند به این صورت: دو رکعت به نیت شَفع و یك ركعت به نیت نماز وَتر یا اینكه فقط به یك ركعت نماز وتر اكتفا كرد.

20) براى نمازهاى واجب، بهتر است انسان به مسجد برود ولى در باره ‏نوافل، چنین دستورى نیست.
(این ساده‏گیریها براى تشویق افراد به این عبادت‏هاى سازنده‏ است. حتى اگر نماز مستحب را كسى در وقتش نتوانست‏ بخواند، قضاى‏ آنرا مى‏تواند انجام دهد،كه در اینصورت، طبق حدیث، خداوند به فرشتگان مباهات كرده و می‌‏فرماید: به بنده‏ام بنگرید! چیزى را كه بر او واجب نكرده‏ام، قضا مى‏كند! (و در حدیث دیگرى افزوده شده كه: شما را شاهد مى‏گیرم كه او را آمرزیدم).

21) در روایت صحیح از عبدالرحمن بن ابى نجران از آن حضرت علیه السلام نقل شده كه مى‌گوید: «درباره نماز شب هنگام در سفر، میان كجاوه پرسیدم، فرمود: هرگاه روبه قبله نبودى به سوى قبله برگرد، سپس تكبیر بگو و نماز بخوان به هر جا كه شترت تو را برد مانعى ندارد». در روایت صحیح از معاویة بن عمار از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: «باكى نیست كه در سفر انسان نماز را در حال رفتن بخواند و اشكالى ندارد اگر نماز شبش را كه از او فوت شده، روز در حال رفتن رو به قبله كند و همان طور كه راه مى‌رود قضایش را بخواند. و هرگاه خواست ركوع برود، رو به قبله كند و ركوع و سجود را انجام دهد سپس راه برود.

22) قضای نماز شب را نیز فضیلت بسیار است، چنانكه از امام صادق (ع) روایت است كه شخصی به آن حضرت عرض كرد: فدایت شوم چه بسا اتّفاق می‌افتد كه یك، دو، یا سه ماه نماز شب از من فوت می‌شود و من آن را به روز قضا می‌كنم. آیا این كار جایز است؟ فرمودند: به خدا قسم این كار مایه روشنی چشم تو است. و آنی جمله را سه بار تكرار كرد.


رسول خدا (ص) فرمودند: خدای تعالی به بنده‌ای كه قضای نماز شب را بجای می‌آورد مباهات می‌كند و می‌فرماید:
ای فرشتگان، این بنده چیزی را كه به او واجب نكرده‌ام قضا می‌كند. گواه باشید كه من او را آمرزیدم.


در روایت صحیح از حماد بن عثمان از امام كاظم (ع) نقل شده است كه درباره مردى كه نماز نافله مى‌خواند در حالى كه روى مركبش بین شهرها حركت مى‌كند، سؤ ال شد. فرمود: اشكالى ندارد).


در روایت صحیح از عبدالرحمن بن حجاج از آن حضرت نقل است كه مى‌گوید: «درباره نماز نافله در وطن، بر پشت مركب پرسیدم؛ هرگاه پگاه از كوفه خارج شدم و یا در شهر كوفه شتابان در پى كار بودم (چه كنم؟) فرمود: اگر شتابزده بودى و نتوانستى از مركب پیاده شوى و مى‌ترسى كه اگر سواره نماز را نخوانى فوت شود، سواره بخوان، اگر نه نماز خواندنت روى زمین نزد من پسندیده‌تر است».

در روایت صحیح از عبدالرحمن بن ابى عبداللّه به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است كه مى‌فرماید: «روى مركب كسى حق ندارد نماز واجب را بخواند مگر مریض كه مى‌باید رو به قبله باشد و به قرائت (فاتحة الكتاب) اكتفا كند و در نماز واجب بر هر چه ممكن باشد صورتش را بنهد و در نماز نافله اشاره مخصوصى بكند».

در روایت صحیح از جمیل به دراج از آن حضرت نقل شده كه مى‌گوید: شنیدم كه مى‌فرمود: «رسول خدا صلى اللّه علیه و اله نماز واجب را در یك روز گل آلود و بارانى در كجاوه خواند».

23) اگر مشغول نماز شب بود و صبح طلوع کرد، اگر چهار رکعت از نماز شب را خوانده است و بعد صبح شد، بقیه نماز شب را به طور مخفف و بدون مستحباب می‌خواند و اگر هنوز چهار رکعت از نماز شب نخوانده بعد صبح شد، همان دو رکعتی را که شروع کرده تمام می‌کند و پس از آن دو رکعت نافله صبح را می‌خواند و سپس دو رکعت نماز صبح واجب را می‌خواند و پس از آن، باقیمانده نماز شب را قضا می‌کند. اگر اصلا به نماز شب شروع نکرده و بعد صبح طلوع کرده باشد دو رکعت نماز نافله صبح را اول می‌خواند و پس از آن نماز صبح را و پس از آن قضای نماز شب را بجا می‌آورد.

تذکر: اگر نماز شب را در بین الطلوعین (یعنی بعد از اذان صبح و پیش طلوع آفتاب) می‌خواند، بهتر است که نیت ادا یا قضا نکند، بلکه به نیت (ما فی الذمه) بخواند.
توضیح اینکه: (ما فی الذمه) به آن معنی است که نیت کند نماز شب می‌خوانم (قربه الی الله) خواه ادا باشد خواه قضا، هر چه خدا و رسولش فرموده‌اند.

24) در مواردى كه تقدیم نماز شب جایز است سزاوار است كه نیّت اداء نكند بلكه به نیّت (تعجیل) و جلو انداختن بخواند.

25) شخصی به امام صادق (ع) عرض كرد: فدایت شوم؛ من گاهى به خواندن نماز شب موفّق نمى‌شوم، آیا اجازه مى‌فرمائید پس از خواندن نماز صبح پیش از آنكه آفتاب طلوع كند قضاى نماز شب را بخوانم؟
فرمود: آرى؛ امّا اهل خانه‌ات را از این كار با خبر مكن زیرا آنان هم از تو یاد مى‌گیرند و این كار را سنّت قرار مى‌دهند.

26) قضاى نماز شب را بر تقدیم آن یعنى پیش از نیمه شب خواندن رجحان دارد. بنابر این اگر مى‌داند كه قضاى نماز شب از او فوت نخواهد شد قضا اولویت دارد.

27) اگر وقت براى اداى نماز شب تنگ نباشد ولى انسان مى‌خواهد نماز وَتر را بخواند باید آن را (رجائا) بخواند.

28) نماز وتر یك ركعت است، و كافى است در قنوت سه بار تسبیح گفتن.

29) مستحب است سوره‏هاى بزرگ، در ركعت اول و سوره‏هاى كوتاه را در ركعت دوم بخواند و در نماز (شفع) و (وتر) سوره‏هاى فلق، ناس و توحید، قرائت كند و یا اینكه، در همهٴ آنها سورهٴ (قل هوالله احد) بخواند.

30) در نماز شَفع و وَتر بهتر است بعد از حمد سوره توحید را بخواند تا ثواب یك ختم قرآن را ببرد.

بروز رسانی شده در : دوشنبه 7 بهمن 1392 07:22 ب.ظ
تاریخ ارسال : دوشنبه 7 بهمن 1392 03:55 ب.ظ نویسنده : رحمان نجفی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات